Платформа WEDinSEA

В Декабре 2020 года впервые в истории была создана платформа объединяющая услуги юридической компании Finkelshtein & Co. Law Firm , фирмы передовых интернет технологий WEB2 a так же услуги окружного суда в городе Прово, штата Юты в Соединенных Штатах Америки, позволяющая провести бракосочетание на территории штата, при помощи веб-конференции, на русском языке.
1+
Граждане, которые не могут вступить в брак в стране
1
Пар за год женятся за границей
1
Жениться через раввинат

WEDinSEA מאגדת בתוכה את כל השירותים הדרושים למתן פתרון פרקטי לעשרות אלפי זוגות בישראל אשר אינם יכולים להתחתן על פי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי»ג-1953, אשר מגביל את זכותם של אזרחי המדינה להתחתן רק לפי החוק הדתי ומונע מזוגות אשר אינם יהודים על פי ההלכה להתחתן כלל, בגבולות מדינת ישראל.

נכון לשנת 2020 ישנם יותר מ 300,000 אזרחים אשר אינם יכולים לממש את זכותם להתחתן בהתאם לחוקים הקיימים, באם בשל דתם, היותם חסרי דת, פסולי חיתון, זוגות מקהילת הלהט»ב, זוגות המשוייכים לפי הגדרת החוק לדתות שונות או כאלה המסרבים משיקולי מצפון להתחתן באמצעות מוסדות דתיים, בטקס דתי (להלן:»מאותגרי החיתון»). כ – 10,000 זוגות בשנה נאלצים לטוס לחו»ל בכדי להתחתן. בשל משבר הקורונה העולמי, הפתרון הנפוץ ביותר עד כה, קרי, חתונה אזרחית מחוץ לגבולות המדינה, נתקל בחומה בצורה של איסור לצאת לחו»ל בזמני סגר מולטי ליטארלי של מדינות מארחות, בהן ניתנת האפשרות לערוך חתונה אזרחית מחד ובסדרת סגרים חוזרים ונשנים במדינת ישראל, בהם פעמים נסגרים גבולות הארץ, מאידך.

לא זו אף זו, רמת הסיכון בטיסה לשם חתונה לחו»ל, בימים אלה, מלווה בחשש ממשי להדבקות בנגיף הקורונה. מצב זה מעמיד את האזרחים מאותגרי החיתון, בעמדת נחיתות חסרת תקדים בהיסטוריית מדינת ישראל, אל מול אזרחים להם הדרך להתחתן סלולה ובטוחה, משפטית ובריאותית, בגבולות המדינה.

חתונה אזרחית באמצעות פלטפורמת הוועדות חזותית מאפשרת לקשר את בני הזוג ישירות לגורם המחתן המוסמך לכך בהתאם לחוקים הפנימיים של בארצות הברית. החתונה מתבצעת בפועל בתוך גבולות ארצות הברית, ככל שהגורם המחתן הוא זה שיוזם את מפגש ההוועדות החזותית ומבצע את הטקס בהתאם לחוקים המקומיים. תעודת הנישואין המונפקת תקפה בכל 50 המדינות בתוך ארצות הברית ומוכרת בכל העולם. אין כל הבדל בין תעודה אשר מנפיק הגורם המוסמך בממשלת ארצות הברית לאחר ביצוע טקס עם נוכחות פיזית של הזוג בפניו, לבין התעודה המתקבלת לאחר טקס בהוועדות חזותית.

ביום 27.12.2020 משרד הפנים רשם כנשואים, בפעם הראשונה בישראל, בנות זוג אשר התחתנו דרך פלטפורמה אינטרנטית, בהוואדות חזותית, בטקס אונליין, שהתקיים בארצות הברית ובהתאם לחוקיה. זהו ארוע תקדימי ובהחלט ניתן לומר כי מדובר בפריצת דרך של ממש בכל הקשור לקיום חתונות אזרחיות במדינת ישראל. מאז שונה הסטטוס לנשוי/אה בספח תעודת הזהות לזוגות נוספים אשר התחתנו במדינת יוטה, בארצות הברית. הליך הרישום במשרד הפנים כולל בדיקה של התעודה ויכול לקחת זמן, אם זאת, מתוך מאות הזוגות שהתחתנו בדרך זו, לא סורב אף זוג ברישום הנישואים.

 

הוצאת רישיון הנישואין
תהליך הוצאת רישיון הנישואין מתבצע כולו ע»י צוות wedinsea, כולל תשלום עבור אגרת בית המשפט ומשרד החוץ בארצות הברית.

טקס הנישואים
הטקס מתקיים על ידי שופט מטעם בית המשפט בארצות הברית, באמצעות תוכנת הזום (הוועדות חזותית) ומצריך 2 עדים, אשר אף הם יהיו נוכחים בטקס, אחד העדים יהיה עורך הדין מטעםמשרד עורכי הדין המלווה את התהליך.

הנפקת תעודת נישואין
תוך זמן קצר לאחר עריכת הטקס, יקבל הזוג תעודת נישואין תקפה בקובץ חתום אלקטרונית. תעודה זו תקפה בארצות הברית, בכל 50 המדינות ונחשבת למסמך רישמי של ממשלת ארצות הברית.

תעודת נישואין עם חותמת אפוסטיל, אשר תישלח לביתם בשירות שליחים אקספרס לארץ. שירות זה נכלל אף הוא בתוך התשלום הכולל עבור ליווי התהליך.

Меню
×

שלום!

לחץ כדי לשוחח בצ'אט ב- WhatsApp

× Что бы вы хотели узнать?