fbpx

פלטפורמה לחתונה אזרחית
במדינת יוטה ארה"ב

בפעם הראשונה בישראל – לא חייבים לטוס לחו"ל כדי להתחתן שלא דרך הרבנות

?חתונה אזרחית מבלי לצאת לחו"ל…איך זה ייתכן

משבר הקורונה העולמי של שנת 2020 הביא לידי ביטול כמעט מוחלט של תיירות חוץ בכלל וטיסות מסחריות בפרט. בתוך כך נוצר צורך אקוטי לזוגות הרוצים להתחתן למצוא פתרונות אלטרנטיביים. כ – 6000 זוגות יצאו עד כה מישראל לחו"ל מדי שנה, לצורך מימוש זכותם הטבעית להתחתן שלא על ידי ממסד דתי, בין מתוך בחירה ובין בעל כורחם. פלטפורמת WEDinSEA מנגישה לכלל הציבור, ללא הבדל דת, לאום או מין, בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל

‏100% חוקי ומוכר רישמית

הליך חוקי בארה"ב בהתאם לסעיף 17-20-4 לחוקי מדינת יוטה, בסופו מתקבלת תעודת נישואין ממשלתית רישמית בצרוף חותמת אפוסטיל

דיגיטלי - חתונה תוך 24 שעות

הליך חוקי בארה"ב בהתאם לסעיף 17-20-4 לחוקי מדינת יוטה, בסופו מתקבלת תעודת נישואין ממשלתית רישמית בצרוף חותמת אפוסטיל

חתונה מכל מקום בעולם

הליך חוקי בארה"ב בהתאם לסעיף 17-20-4 לחוקי מדינת יוטה, בסופו מתקבלת תעודת נישואין ממשלתית רישמית בצרוף חותמת אפוסטיל

פתוח לכולם ללא הבדל

הליך חוקי בארה"ב בהתאם לסעיף 17-20-4 לחוקי מדינת יוטה, בסופו מתקבלת תעודת נישואין ממשלתית רישמית בצרוף חותמת אפוסטיל

?חתונה באינטרנט - איך זה עובד

משבר הקורונה העולמי של שנת 2020 הביא לידי ביטול כמעט מוחלט של תיירות חוץ בכלל וטיסות מסחריות בפרט. בתוך כך נוצר צורך אקוטי לזוגות הרוצים להתחתן למצוא פתרונות אלטרנטיביים. כ – 6000 זוגות יצאו עד כה מישראל לחו"ל מדי שנה,

מילוי טופס באתר שלנו

תהליך הוצאת רישיון הנישואין מתבצע כולו ע"י צוות wedinsea, כולל תשלום עבור אגרת פקיד מחוז יוטה ומשרד סגן המושל של מדינת יוטה בעיר סולט לייק סיטי בארצות הברית

מילוי טופס באתר שלנו

תהליך הוצאת רישיון הנישואין מתבצע כולו ע"י צוות wedinsea, כולל תשלום עבור אגרת פקיד מחוז יוטה ומשרד סגן המושל של מדינת יוטה בעיר סולט לייק סיטי בארצות הברית

מילוי טופס באתר שלנו

תהליך הוצאת רישיון הנישואין מתבצע כולו ע"י צוות wedinsea, כולל תשלום עבור אגרת פקיד מחוז יוטה ומשרד סגן המושל של מדינת יוטה בעיר סולט לייק סיטי בארצות הברית

מילוי טופס באתר שלנו

תהליך הוצאת רישיון הנישואין מתבצע כולו ע"י צוות wedinsea, כולל תשלום עבור אגרת פקיד מחוז יוטה ומשרד סגן המושל של מדינת יוטה בעיר סולט לייק סיטי בארצות הברית

תעודת נישואין עם חותמת אפוסטיל, אשר תישלח לביתם בשירות שליחים אקספרס לארץ. שירות זה נכלל אף הוא בתוך התשלום הכולל עבור ליווי התהליך.

:השירותים שלנו כוללים

הנפקת רישיון נישואין, בדיקת כלל המסמכים המוגשים לפקיד מחוז יוטה, רישום לטקס הנישואים בהוועדות חזותית, ביצוע הטקס בנוכחותו של עו"ד ישראלי כעד ו/או כמוסמך מטעם מדינת יוטה לעריכת הטקס, בדיקת נכונות הפרטים על גבי תעודת נישואין, הנפקה ושליחה של העתק אלקטרוני רישמי של תעודת הנישואין, הנפקה של העתק פיזי של תעודת הנישואין, החתמת ההעתק הפיזי בחותמת אפוסטיל כחוק ב – Salt Lake City, מדינת יוטה, ארה"ב. שליחת ההעתק הפיזי לכתובת במדינת ישראל בשירות משלוחים אקספרס (FedEx).

תעודת הנישואין בצירוף חותמת אפוסטיל תקפה ומוכרת בכל העולם

תעודת הנישואין זהה לחלוטין לתעודה של בני זוג שנישאו פיזית

תעודת הנישואין מוכרת לצרכי הגירה לארצות הברית

תעודת הנישואין מוכרת לצרכי רילוקיישן

נישואים באמצעות
תצהיר נוטריוני

חתונה בזום
בליווי משרד עורכי דין

שאלות ותשובות

תפריט
× מה תרצו לברר?