fbpx

חדשות נישואים אזרחיים

הפסיקה התקדימית שתאפשר לזוגות שהתחתנו בזום להירשם כנשואים

בית המשפט המחוזי מרכז הכריע בהחלטה תקדימית, כי המדינה תחויב לרשום כנשואים ישראלים שנישאו נישואים אזרחיים בחו"ל.

חתונה אזרחית מבלי לצאת לחו"ל חוקית – בית המשפט קבע כי משרד הפנים חרג מסמכותו.

בפסק הדין נקבע כי אל לו לפקיד הרישום להחליט בדבר מקום עריכת הטקס, כאשר מדובר בשאלה מורכבת המחייבת שיקול דעת…

נישואי יוטה הוכרו חוקיים במדינת ישראל לצורך רישום במשרד הפנים – בית המשפט פסק

כי לא הייתה טעות גלויה לעין על פני התעודה הציבורית אותה הציגו העותרים לרשם האוכלוסין. בהתאם לפסק דין בריל, סמכותו…

טענות העותרים בפסק דין בריל, אותם ייצג עורך הדין ולאד פינקלשטיין התקבלו במלואם על ידי בית המשפט.

כי לא הייתה טעות גלויה לעין על פני התעודה הציבורית אותה הציגו העותרים לרשם האוכלוסין.  בהתאם לפסק דין בריל, סמכותו…

התקבלה פסיקה תקדימית המאפשרת לזוגות שנישאו בזום מבלי לצאת מישראל להירשם כנשואים

השאלה אליה נדרש בית המשפט היא האם יש להורות לשר הפנים ולרשות האוכלוסין וההגירה לרשום במרשם אוכלוסין את העותרים, אשר…
תפריט
× מה תרצו לברר?