fbpx

נישואי אלבמה
באמצעות תצהיר נוטריוני

שינוי חקיקה במדינת אלבמה, אשר הגיע בעקבות סירובם של שופטים במחוזות השונים להנפיק רישיונות נישואין לזוגות חד מיניים, בניגוד לפסיקת בית המשפט הפדרלי של ארצות הברית, הביא לכך שביום 29.8.2021 נכנס לתוקף תיקון חקיקה מס' 2019-340 ובו בוטלו 2 סעיפים עיקריים: ביטול הצורך בהנפקת רישיון נישואין וביטול של טקס הנישואין.

בפועל ביטול הצורך להנפקת רישיון נישואין, ביטל הלכה למעשה את הצורך של בני או בנות הזוג להופיע פיזית ולהזדהות בפני רשם הנישואין, ובכך בעצם פתח את היכולת להינשא במדינת אלבמה לכל אדם, ללא קשר לאזרחות ו/או תושבות וללא הצורך פיזית להיות נוכח בגבולות ארצות הברית.

ביטול טקס הנישואין איפשר לזוגות להגיש לבתי המשפט האמונים על רישום נישואין, "תצהיר תעודת נישואין" אשר בו רשומים כלל פרטיהם המזהים של בני הזוג וכן הסכמה להיכנס בברית הנישואין, אשר נחתם מול נוטריון, המאמת את הזהות של בני או בנות הזוג ומאשר כי חתמו על התצהיר מרצונם החופשי.

משרד עורכי הדין פינקלשטיין ושות' יחד עם בית התוכנה WEB2 פיתח אפליקציה, כחלק מפעילות הפלטפורמה לחתונה אזרחית WEDINSEA, המאפשרת על ידי מספר שלבים מהירים ופשוטים להינשא במדינת אלבמה, ארצות הברית של אמריקה, ללא הצורך לצאת מישראל.

תעודת נישואין אלבמה

בני הזוג ממלאים באתר האינטרנט wedinsea.co.il/alabama טופס פרטים אישיים הכולל את השדות הבאים:

  • שם פרטי ושם משפחה באנגלית
  • שמות משפחה של בני הזוג ביום הלידה
  • כתובת מגורים עדכנית
  • טלפונים עדכניים של בני הזוג
  • כתובת דואר אלקטרוני של בני הזוג
  • שמות ההורים של בני הזוג באנגלית
  • שמות משפחה של ההורים ביום הלידה
  • האם היו נשואים בעבר, אם כן כמה פעמים
  • כיצד הסתיימו הנישואין האחרונים

היתרונות בנישואי אלבמה

תהליך פשוט ומהיר

לא צריך לטוס לחו"ל

מתאים למעוכבי יציאה מן הארץ

מתאים לבני זוג מאותו מין

מתאים לאזרחי מדינות מכל העולם

תעודת נישואין רישמית של ארה"ב

פגישה אחת אצל נוטריון ואתם נשואים

אין צורך בטקס

תפריט
× מה תרצו לברר?